Χειρόγραφα

Asclepii [Tralliani] scholia in sex priores libros Aristotelis Metaphysicorum ex ore Ammonii Hermiae
Μεταφυσική
1606
1606
Άγνωστος
28,8x20,1
ff. II + 311 + I
Δεν έχει εκδοθεί
Μιλάνο. Αμβροσιανή Βιβλιοθήκη. Bibliotheca Ambrosiana
Aemidius Martini et Dominicus Bassi, Catalogus Codicum Graecorum Bibliothecae Ambrosianae, Milano 1906 τόμος 2
1042 (I 13 inf. olim N 210)
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης, Μεταφυσική
Άγνωστη