Χειρόγραφα

Δωροθέου Πρωΐου του Χίου Γεωμετρία και Άλγεβρα
Γεωμετρία-Άλγεβρα
1701
1800
Άγνωστος
23,5x18,5
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Παντελεήμονος.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου τόμος Β'.
5744-237
Χαρτί 8 μεγ.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1124