Χειρόγραφα

Ερμηνεία εις του αφορισμούς του Ιπποκράτη παρά Μπαλάνου Βασιλόπουλου.
Ιατρική
1701
1800
Άγνωστος
21x16
φφ. 280
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1498
Δεν αναφέρονται
Ιπποκράτης
ΒΒ 1134