Χειρόγραφα

α) Βερναδίνου Ραματσίνη, Εγχειρίδιον Ιατρικής.
Ιατρική
1601
1700
Άγνωστος
22x17
φφ. 152
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1495
Δεν αναφέρονται
Βερναδίνος Ραματσίνη (;)
ΒΒ 1134