Χειρόγραφα

Ανωνύμου Αριθμητική και Επιτομή των Ευκλείδου Στοιχείων.
Αριθμητική
1770
1800
Άγνωστος
23x19
φφ. 112
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1239
Τέλη 18ου αι.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1134