Χειρόγραφα

Επιτομή των Ευκλείδου Στοιχείων
Γεωμετρία
1701
1800
Άγνωστος
22x17
φφ. 71
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1232
Περιέχει το ίδιο με το 1231.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1134