Χειρόγραφα

α) Τω θεοφιλεστάτω, σεβασμιωτάτω και ελλογιμωτάτω επισκόπω Καμπανίας κυρίω μοι κύριω Θεοφίλω τίνα τα πάλαι και νυν περί των παλλιρροιών φιλοσοφηθέντα ζητήσαντι, ο ευπειθής και υπήκοος υιός εν Χριστώ και δούλος Έ…ιερ. Β. β) Η προς τον οικουμενικόν πατριάρ
Φιλοσοφία
0
0
Άγνωστος
22 x16
φφ. 32
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1171
Το "α" είναι αυτόγραφο του Βουλγάρεως. Το "β" είναι με άλλο χέρι γραμμένο.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1134