Χειρόγραφα

Θεοφίλου του Κορυδαλέως, Εις φιλοσοφίαν Προδιοίκησις
Φυσική
1766
1766

Βουκουρέστι
25x17
φφ. 337
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1169
Εν τη αυθεντική σχολή δια χειρός Νεοφύτου του Καλούτζη
Αριστοτέλης, Είσοδος Φυσικής Ακροάσεως
ΒΒ 1134