Χειρόγραφα

Φυσική του Ιωάννου Φριδερίκου Βουκερέρ.
Φυσική
1801
1830
Άγνωστος
21x15
φφ. 180
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1168
Αρχές 19ου αι.
F. Voukerer
ΒΒ 1134