ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Αστική Σχολή Σαράντα Εκκλησιών1
Σαράντα Εκκλησίες
Γ. Σαββόπουλος, 1885-1887 Α. Χριστοφίδης, 1887-1891 Κ. Τζόγιας, 1891-1892 Δ. Μελανδρινός, 1892-1895 Γ. Ανδρούτσος, 1895-1896.
Αθανάσιος Χηνόπουλος Στυλιανός Ευστρατιάδης Αβραάμ Ζαχαριάδης Ιω. Μαγκριώτης Δημήτριος Χατζηπαναγιώτης Στυλιανός Γεωργίου.
(1) Η σχολή δημιουργήθηκε με την ένωση της ελληνικής σχολής Σαράντα Εκκλησιών και της αλληλοδιδακτικής σχολής Σαράντα Εκκλησιών. Απαιτείται κανείς να συμβουλευτεί και τις άλλες σχολές Σαράντα Εκκλησιών.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.