ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Νεαπόλεως (Κοινότητας).
Νεάπολη.
Υπήρξε το 1425 επί Μανουήλ Παλαιολόγου [ΝΕ., Η΄, σ. 317].
Ανασύσταση της σχολής το 1518.
Τιφέρνης,1447 Θεόδωρος Γαζής,1455-1458 Γεώργιος Τραπεζούντιος, 1453 Κωνσταντίνος Λάσκαρις, 1464
Υπάρχει μονογραφία για τη σχολή του Νικόλαου Κατράμη (†1886), [ΝΕ., Α΄, σ. 385, ΤΣ΄, σ. 283, Κ΄, σ. 1-19 και ΚΓ΄, σ. 360].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.