ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή του Σταυρού
1843
1855 ,έναρξη της κανονικής λειτουργίας. 1876 ,προσωρινή παύση. 1881 ,επανέναρξη.
Διονύσιος Κλεόπας (1855) Νικόδημος ιεροδιάκονος (1856-1858) Γερμανός Γρηγοράς (1858-1861) Κύριλλος Αθανασιάδης (1861-1864) Φώτιος Αλεξανδρίδης (1864-1873) Ιερώνυμος Μυριανθεύς (1873-1875) Επιφάνιος Ματτέος Φώτιος Αλεξανδρίδης (1875-1876, 2η φορά) Ιερόθεος Δημητριάδης (1884-1888) Γερμανός Βασιλάκης (1894-1900) Χρυσόστομος Παπαδόπουλος (1900-1919)
Λέανδρος Αρβανιτάκης Ε. Μαρούτσης Γρηγόριος Παλαμάς Επιφάνιος Ματτέος Σάββας Κεσίσογλους Βενιαμίν Ιωαννίδης Κύριλλος Αθανασιάδης Κύριλλος Μιχαηλίδης Γεράσιμος Πρωτοπαπάς Νικόλαος Βίγκας Παναγ. Γεωργίου Ευστράτιος Γεωργιάδης Γερμανός Βαρλαλίδης Θεόφιλος Πασχαλίδης Ιωάννης Αναστασιάδης Βασίλειος Αντωνιάδης Γεώργιος Βραχυπέδης Ιωάννης Κολόμβος Ιωάννης Φωκυλίδης Νικόλαος Σπυρίδωνος Γεώργιος Λ. Αρβανιτάκης Κωνστ. Ηλιάδης. Γ. Κωνσταντινίδης Νικόλαος Χριστοδούλου Νικόδημος Βασιλείου Γεώργιος Γλύπτης Κων. Νικολαΐδης Ιωάννης Μαθιάς Νικόλαος Λόδης Αθ. Πιπέρας Ιωάννης Νεαμονητάκης Ιωάννης Γερμανίδης Κλήμης Καρναπάς Δήμητριος Δανιήλ Βαρναίος Εμμανουήλ Φωτίου Θεοδόσιος Κοκλίτης Γρηγόριος Παπαμιχαήλ Γεώργιος Καρατζάς Δ. Νίνος [Χρυσοστ. Παπαδόπουλου, ιστορίαι της εκκλησίας των Ιεροσολύμων, 1910].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.