ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Ταταούλων
Ταταύλα – Κων/πολη
Στους κώδικες των σχολείων και του ναού του Αγίου Δημητρίου η σχολή αναφέρεται ως κοινή (παιδαγωγικό σχολείο) στα μέσα του 18ου αιώνα και ως ελληνική (φροντιστήριο) στα τέλη του 18ου αιώνα.
1 Φιλαλήθης [Ιωάννης] εκ Μουδανίων, 1846, αρχιδιδάσκαλος, (600 γρ. μηνιαίως) Χαρίλαος [Αντώνιος] εκ Λέσβου, 1846, αρχιδιδάσκαλος, (600 γρ. μηνιαίως) Γεώργιος Χρυσοβέργης Αθανάσιος Δώρος, 1848-1850, Ιστορία και Γεωγραφία Χριστόδουλος Κοκκινάκης εκ Κίου, 1857-1860, (1000 γρ.)
Μισθός κοινού διδασκάλου 150 γρ. ετησίως το 1750. [Τ.Ε.,Α΄,41] Μισθός κοινού διδασκάλου 20 γρ. μηνιαίως το 1800. [Τ.Ε., Α΄,41] Δαπάνες για το κοινό σχολείο 45 ασλάνια το 1758. [Τ.Ε., Α΄,41] Δαπάνες για το ελληνικό σχολείο 95 ασλάνια το 1769. [Τ.Ε., Α΄,41] Υπέρ της σχολής ήταν προσαρτημένος ο ναός του Τεκήρ Σεραγίου. [Τ.Ε., Α΄,41] Το 1816 η σχολή είχε γεδίκια (μερίδες) για τα οποία εκδόθηκαν και επικυρωτικά σιγίλλια από τον Κύριλλο Στ΄. [Τ.Ε., Α΄,42, σημ. 1] Μισθός Γαλλοδιδασκάλου 300 γρ. [Τ.Ε., Α΄,42] Αναγράφονται μισθοί διδασκάλων: Νέϊου (850 γρ.), Καπακάκη (750 γρ.), Κατάκη (450 γρ.), Σαρηγιάννη (500 γρ.), Καλογερόπουλου (500 γρ.). [Τ.Ε., Α΄,42] Ίδρυση του ελληνικού σχολείου από την εκκλησία με δαπάνη 8864 και 45 γρ.
Το κοινό σχολείο στεγαζόταν σε κτίριο που,όταν γράφει ο Ευαγγελίδης, χρήσιμο ποιούνταν ως γυμναστήριο και βρισκόταν απέναντι από την αστική σχολή. [Τ.Ε., Α΄,41] Το ελληνικό σχολείο αρχικά στεγαζόταν σε κτίριο δίπλα στο κοινό σχολείο και το οποίο ήταν ιδιωτικό. Το 1814 με δαπάνη 57,265 γρ. από την εκκλησία χτίζεται νέο κτίριο για το ελληνικό σχολείο. [Τ.Ε., Α΄,41]
(1) Ονόματα διδασκάλων γνωρίζουμε μετά το 1846.
(1) Το 1810, πριν ακόμη την ίδρυση του Παρθεναγωγείου, υπήρχαν "διδασκάλισσαι των κεντριών της χώρας". [Τ.Ε., Α΄,42]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.