ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Αγ. Γεωργίου
Μονή Αγ. Γεωργίου, Νάξος
Μεταξύ 1774-1776
Χρύσανθος ο Αιτωλός (†1785)
Από ιδρύσεως μέχρι 1789, 1800-1821. Ανασύσταση στις 22 Ιανουαρίου 1828 [Τ.Ε,Β΄,42-44].
Χρύσανθος ο Αιτωλός, 1776-1785 Κλήμης , 1788- Ανώνυμος εκ Χίου, 1803- Γρηγόριος Ιθακήσιος, -1812 Γρηγόριος Ξανθόπουλος, 1812- Δοσίθεος Τσιώτης Γρηγόριος Σακελλάριος, 1813-181 Πρωτόπαπας Τζωρτζάκης, 1817-1821, υποδιδάσκαλος
Κληροδοτήματα-Δωρεές: Οικογένεια Μαυροματαίων [Τ.Ε, Β΄,40]. Μισθοί: Αναφέρονται οι μισθοί των διδασκάλων Δοσίθεου Τσιώτη (600γρ.) και Γρηγόριου Ξανθόπουλου (700γρ.) [Τ.Ε, Β΄,44]. Δίδακτρα: Οι κάτοικοι των κοινοτήτων Μπούργου και Νεοχωρίου πλήρωναν ώστε τα παιδιά τους να γίνονται δεκτά στη σχολή. [Τ.Ε, Β΄,44].
Παρέμβαση του Πατριαρχείου (1783, 1791, 1798, 1799, 1800) ώστε να συμμορφωθούν οι κληρονόμοι της οικογένειας Μαυροματαίων οι οποίοι παραμελούσαν την σχολή. [Τ.Ε,Β΄,40,43].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.