ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Άργους
Άργος.
Μετά το 1790.
Αγάπιος ο πρεσβύτερος (Λεονάρδος).
Η σχολή κλείνει με την έναρξη της επανάστασης.
Αγάπιος Λεονάρδος,μέχρι και το 1812. Ησαίας εκ Δημητσάνης Δημήτριος, υποδιδάσκαλος. Νικηφόρος Παμπούκης, από 1813. Αγάπιος Λεονάρδος, μέχρι 1815 (+) [Τ.Ε.,Α',305] ή 1819(+) [Τ.Ε.,Α',172] Παρθένιος εκ Καλαβρύτων. Ησαίας εκ Δημητσάνης.
Παλαιών Πατρών Γερμανός,1791-1796, [Τ.Ε.,Α',305] [Δ.ΓΡ.Καμπούρογλου, Αθήνα ΙΖ' 214-219]
Η σχολή ιδρύθηκε με δάνειο που έδωσε ο μητροπολίτης Ιάκωβος [Τ.Ε.,Α',305]
Η σχολή βρισκόταν στην Μονή της Παναγίας Κατακεκρυμμένης, αλλά κατόπιν μεταφέρθηκε στην πόλη δίπλα από τον ναό του Αγίου Ιωάννη [Τ.Ε.,Α',304-305].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.