ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Αρτοτινής
Μονή Τιμίου Προδρόμου (Αρτοτίνα)
Αθανάσιος Διάκος Παπανδρέας Μόρης Κοκκοβιστιανός, [Τ.Ε.,Α΄,291], [Κ.Ζησίου, οι διδάσκαλοι του Γένους, σ.24]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.