ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Τυρνάβου
Τύρναβος
Μέσα 17ου αιώνα
Το 1701 ο μητροπολίτης Λαρίσσης Παρθένιος μεταρρύθμισε τη σχολή, η οποία έκλεισε με την έκρηξη της επανάστασης.
Αναστάσιος Παντοδύναμος, εκ Καρπενησίου, πρίν το 1655 Ιωάννης Πέζαρος, 1782–1806
Μάρκος Κύπριος ο Πορφυρόπουλος, 1699 Αναστάσιος Παπαβασιλόπουλος, εξ Ιωαννίνων, 1701– Ιάκωβος Κύπριος, μαθητής της σχολής, 1740–1744 Αλέξανδρος Τυρναβίτης, μαθητής της σχολής, 1740–1744, συνδιδάσκαλος, (γεν.1711) Δημήτριος Τσιπλάκογλου, Γυμνίδης, 1744–1750 Αθανάσιος Ρόδιος, υποδιδάσκαλος Ραφαήλ, υποδιδάσκαλος Ποθητός, υποδιδάσκαλος Θεοφάνης, εξ Αγράφων,1750–1765 Λάμπρος Πάσχος, εξ Ιωαννίνων, 1766-1782, απέτυχε να χειροτονηθεί μητροπολίτης Δημητριάδος [Τ.Ε,Α΄,227] Αμφιλόχιος Παρασκευάς, εξ Ιωαννίνων, 1782 Ιωάννης Πέζαρος, 1782–1806, με μισθό 250 γρ.[Τ.Ε,Α',LXV], [Τ.Ε,Α΄,54], χειροτονήθηκε ιερεύς οικονόμος το 1790 και διατέλεσε και γραμματέας της μητρόπολης [Τ.Ε,Α΄,227],[ΕΑ.1916 σ.90] Κωνσταντίνος Χαροκόπος, εξ Αγγελοκάστρου, 1806–1808, [Τ.Ε,Α΄,227],[«Αρμονία» ΑΘ. τομ. Ε΄223–5],[ΔΦΕΟ.ΔΊ26],[ΘΧ. Α΄71] Ιωάννης Καλούσιος, 1816 Μιλτιάδης Αγαθόνικος ο Θεσσαλονικεύς, 1819 [Τ.Ε,Α΄,203,284] ή 1816 [Τ.Ε,Α΄,228]
Νεόφυτος ο Ιβηρίτης, συγγραφέας υπό Μάρκο Κύπριο, [Τ.Ε,Α΄,226] Κωνσταντίνος Κούμας, υπό Ιωαν. Πέζαρο, [Τ.Ε,Α΄,225] Γεώργιος Ζαχαριάδης [Τ.Ε,Β΄,380] Στέφανος Δούγκας, υπό Ιωαν. Πέζαρο, [Τ.Ε,Α΄,17]
[Τ.Ε,Α΄,210]:διδάσκαλος στη σχολή και ο Αλέξανδρος Πέζαρος, υιός του Ιωάννη [Τ.Ε,Α΄,126]:Ο Στέφανος Σταμκίδης μαθητής του Αλεξάνδρου Πεζάρου. Αυτό δεν συμβιβάζεται χρονικά. Ιωάννης Διονυσίου Κουφός, υποδιδάσκαλος το 1792, [Τ.Ε,Α΄,115,222,228],[ΜΠΕ 321–3]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.