ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Λαρίσσης
Λάρισσα
1702
Ο μητροπολίτης Λαρίσσης Παρθένιος (1688–1720)
Η σχολή παρακμάζει κατά τη διάρκεια της επανάστασης του Ορλή και ανασυστήνεται το1798 επί του Λαρίσσης Διονυσίου του Καλλιάρχου, έπειτα Εφέσου . Διατηρείται μέχρι την έκρηξη της επανάστασης και επανιδρύεται το 1830. Το 1881 με την προσάρτηση της Θεσσαλίας μετατρέπεται σε Γυμνάσιο.
1 Λάμπρος Πάσχου, εξ Ιωαννίνων, 1749–1765, [Τ.Ε,Α΄,224],[κατάλογος συνδρομητών του Μπαλάνου Βασιλόπουλου, Οδού Μαθηματικής, Βενετία 1749 εκδ.β΄1775]. Κωνσταντίνος Κούμας, (γεν. 1777), 1798 Γερμανός ιερομόναχος, μαθητής Κ. Κούμα, 1799–1804, [Τ.Ε,Α΄,225],[Ε.Α. 1916 90 εξ]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.