ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Μακρυνίτσης
Μακρυνίτσα
μέσα 18ου αιώνα.
Πλην καιρικών περιστάσεων διατηρήθηκε καθ' όλη την Τουρκοκρατία. Με την κατάληψη της Θεσσαλίας το 1881 προήχθη σε ελληνικό σχολείο και αργότερα σε Γυμνάσιο.
Ζαχαρίας Παπαστέλιου (γένους Παπαγιαννουλαίων), 1742-1745 Μετά ή συγχρόνως ως υποδιδάσκαλοι: Διονύσιος Κωφός Θεόδωρος, απομακρύνθηκε από τον πατριάρχη Καλλίνικο Δ΄ Δημήτριος Κρής Παναγιώτης, ιερομόναχος, 1800-1805
Ν. Β. Γκούτζης, λόγιος Παπαπολύζος, λόγιος [Τ.Ε., Α΄, 213], [Δωροθέου Σχολάριου , έργα και ημέραι, 1877, σ. 110].
Το 1809 είχε 40 μαθητές [Τ.Ε., Α΄, 197], [Λήκ, Northern Greece, τομ. Δ΄, σ. 388].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.