ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Αμπελίνου.
Αμπέλινος.
1845
1848, μεταρρύθμιση της σχολής.
Θεόδωρος Στανίδης, -1848, αλληλοδιδάκτης. Απόστολος Ιωάννης Δαλίδης, -1848. Θεαγένης, Iωάννης Ζαχαριώτης
Θεαγένης, μαθητής του Στανίδη.
Απόστολος Μεζεβίρης, Δωρεά, [Τ.Ε., Α΄,75].
Ο Θεόδωρος Στανίδης διαίρεσε τους μαθητές σε 9 τάξεις, [Τ.Ε., Α΄,75].
(1) Η σχολή ιδρύθηκε μετά από διαφωνία των κατοίκων Στενημάχου και Αμπελίνου.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.