ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Σειρά στοιχειώδους Μαθηματικής, τόμος Γ': Ανάλυσις Γεωμετρική (Κέρκυρα, 1829)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Προς τους ομογενείς Έλληνας
 Προλεγόμενα του μεταφραστού
 Ανάλυσις Γεωμετρική

 Βιβλίον Α'
 Βιβλίον Β'
 Βιβλίον Γ'
 Σημείωσις αναφερομένη εις σελίδα 141
 Σφαλμάτων διόρθωσις
 Πίνακες σχημάτων

Κέρκυρα
1829