ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Εικονολογία Παιδική υπό Φρ. Βέρτουχ, τόμος 6 (Bιέννη 1811)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Ο Βεσούβιος.
 Οι επί της θαλάσσης Σίφωνες
 Τέσσαρα είδη Πιθήκων
 Φυτά αξιόλογα
 Πίθηκοι αξιοσημείωτοι
 Το εξωτερικόν μέρος του της Μαστρίχτης ’ντρου
 Το εσωτερικόν μέρος των της Μαστρίχτης ’ντρων
 Τινά είδη Πιθήκων
 Φυτά ιατρικά
 Πλοία των παλαιών 
 Κύνες διάφοροι
 Οι Τερμίθαι
 Μαλακόστρακα παράδοξα
 Φυτά ιατρικά
 Κύνες διάφοροι
 Μαλακόστρακα αξιοσημείωτα
 Σκελετόν του ανθρωπίνου σώματος
 Φυτά ιατρικά
 Κύνες διάφοροι
 ’ντρον το Φιγγάλιον το επί της νήσου Στάφας
 Πέρδικες διάφοροι
 Πτηνά σπάνια
 Φυτά της Ιατρικής
 Κύνες διάφοροι
 Όρτυγες διάφοροι
 Το επί της Αρκτικής Σκωτίας λιθοσταγές Σαλίνιον ’ντρον
 Ζώα παράδοξα
 Σπίνοι είτε Στρούθοι διάφοροι
 Φυτά παράδοξα
 Κοράλλια διάφορα
 Έντομα αξιοσημείωτα
 Όφεις τρομεροί
 Σπίνοι διάφοροι
 Φυτά ιατρικά
 Όστρεα αξιοσημείωτα
 Κάνθαροι παράδοξοι
 Όφεις αξιοσημείωτοι
 Όρνεα διάφορα
 Φυτά φαρμακερά
 Φυτά ιατρικά
 Αστερίας ο Μεδούσιος
 Θέσις των Εντοσθίων του ανθρωπίνου σώματος
 Διάφορα θηρευτικά Όρνεα
 Φυτά φαρμακερά ξένα
 Δένδρα βελονόφυλλα
 Θέσις των Εντοσθίων του ανθρωπίνου σώματος
 Παρατηρήματα μικροσκοπικά 
 Πίναξ των εν τω Έκτω Τόμω Περιεχομένων

Βιέννη
1811