ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Λόγοι δύο : κατά της αιρέσεως των λεγόντων την σωτήριον υπέρ ημων θυσίαν μή τηι τρισυποστάτωι θεότητι προσαχθήναι, αλλά τωι πατρί μόνωι κτλ. / Νικολάου Επισκόπου Μεθώνης; Νυν πρώτον εκδοθέντες υπό αρχιμανδρήτου Ανδρονίκου Δημητρακοπούλου.

view

Λόγοι δύο : κατά της αιρέσεως των λεγόντων την σωτήριον υπέρ ημων θυσίαν μή τηι τρισυποστάτωι θεότητι προσαχθήναι, αλλά τωι πατρί μόνωι κτλ. / Νικολάου Επισκόπου Μεθώνης; Νυν πρώτον εκδοθέντες υπό αρχιμανδρήτου Ανδρονίκου Δημητρακοπούλου.

Λειψία
1865