ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Έκθεσις Συνοπτική Aριθμητικής, Άλγεβρας και Χρονολογίας (Βιέννη, 1798)

pdf16

view

Εικόνα
Εξώφυλλο
 Αφιέρωσις
 Προοίμιον
 Περί Αλγέβρας

Επιγράμματα
 Βιβλίον Α'
 Βιβλίον Β'
 Βιβλίον Γ'
 Βιβλίον Δ'
 Του αυτού χρονολογίας
Παροράματα

Βιέννη
1798