Διδάσκαλοι

συνδιδάσκαλος κατά την σχολαρχία του Χρύσανθου Αιτωλού (1769-1744). [Τ.Ε., Α΄, 16]