Διδάσκαλοι

0
0

Giuseppe (W ή Η) Wandelmann, γύρω στο 1814, γερμανός διδάσκαλος, αμειβόταν απ’ τους γονείς των μαθητών.