Διδάσκαλοι

1810
1814
1810-1814, [«Εκατονταετηρίς της εν Κων/πόλει εφορείας των ελληνικών σχολών Νεαπόλεως Καππαδοκίας 1820-1920»].