Χειρόγραφα

1) Πρόκλος Διάδοχος. Περί αστρολάβου χρήσεως και κατασκευής. 6) Theon von Alexandreia, Εις του προχείρους. κανόνας της αστρονομίας εξήγησις ή παράδοσις. 7) Ανώνυμος, Αστρονομικά (Τρόπος εξ αναλόγου προς τας των αστέρων επισκέψεις). 8) Κλαύδιος Πτολεμαί
Αστρονομία
1501
1600
Άγνωστος
33x23
1) 1r-8v, 6) 49r-86r, 7) 86r-90r, 8) 91r-100v, 9) 100v-102r, 10) 102r-110r, 11) 111r-169r, 12) 170r-192v
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας
Herbert Hunger, Katalog der Griechischen Handschriften der Osterreichischen Nationalbibliothek, Wien 1961
Codices Philosophici et Philologici 14
Δεν αναφέρονται
Πρόκλος, Θέων, Κλαύδιος Πτολεμαίος, Άρατος, Εύδοξος
Άγνωστη