Χειρόγραφα

2) Διονύσιος Περιηγητής, Βίος Διονυσίου Οικουμένης Περιήγησις. 7) Agathemeros, Γεωγραφίας υποτύπωσις. 8) Ανώνυμος, Διάγνωσις εν επιτομή της εν τη σφαίρα γεωγραφίας.
Γεωγραφία
1501
1600
Άγνωστος
20,3x15,5
2) 1ν -32ν, 7) 178r-182v, 8) 182v - 183v
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας
Herbert Hunger, Katalog der Griechischen Handschriften der Osterreichischen Nationalbibliothek, Wien 1961
Codices Historici 122
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη