Χειρόγραφα

Παυσανίας, Περιήγησις της Ελλάδος
Γεωγραφία
1500
1500
Άγνωστος
29x19,5
φ. 428
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας
Herbert Hunger, Katalog der Griechischen Handschriften der Osterreichischen Nationalbibliothek, Wien 1961
Codices Historici 51
Δεν αναφέρονται
Παυσανίας
Άγνωστη