Χειρόγραφα

Παυσανίας, Περιήγησης της Ελλάδος
Γεωγραφία
1501
1600
Άγνωστος
31,5x21,5
φ. 238
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας
Herbert Hunger, Katalog der Griechischen Handschriften der Osterreichischen Nationalbibliothek, Wien 1961
Codices Historici 23
Δεν αναφέρονται
Παυσανίας
Άγνωστη