Χειρόγραφα

2) Ιεροκλέους, σχόλιον εις τον χρυσούν λόγον του Πυθαγόρα
Άγνωστο
1501
1600
Άγνωστος
21,4x16,1
φ. 322: 2) 3-90ν
Δεν έχει εκδοθεί
Αποστολική Βιβλιοθήκη Βατικανού
Salvator Lilla, Codices Vaticani Graeci (2162-2254) in Bibliotheca Vaticana MCMLXXXV.
2248
Δεν αναφέρονται
Πυθαγόρας
Άγνωστη