Χειρόγραφα

Μιχαήλ Ψελλού, έργα ποικίλα
Άγνωστο
1601
1700

Άγνωστος
27,3x21,5
φφ. 446
Δεν έχει εκδοθεί
Αποστολική Βιβλιοθήκη Βατικανού
Paul Canart, Codices Vaticani Graeci (1745-1962) Tomus I, codicum enarrationes, in Bibliotheca Vaticana MCMLXX
1900
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη