Χειρόγραφα

2. Νικηφόρου Βλεμμύδους, επιτομή φυσικής
Φυσική
1501
1600
Άγνωστος
Άγνωστες
2) 452-462
Δεν έχει εκδοθεί
Αποστολική Βιβλιοθήκη Βατικανού
Paul Canart, Codices Vaticani Graeci (1745-1962) Tomus I, codicum enarrationes, in Bibliotheca Vaticana MCMLXX
1826, XVII (2)
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη