Χειρόγραφα

Θεόφιλος Καΐρης
Άγνωστο
0
0
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Σχολή Δημητσάνης.
Τάσου Αθ. Γριτσόπουλου. Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της βιβλιοθήκης της Σχολής Δημητσάνης. Αθήναι 1952
49
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1135.4