Χειρόγραφα

Ιπποκράτης
Ιατρική
0
0
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Σχολή Δημητσάνης.
Τάσου Αθ. Γριτσόπουλου. Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της βιβλιοθήκης της Σχολής Δημητσάνης. Αθήναι 1952
12
Δεν αναφέρονται
Ιπποκράτης
ΒΒ 1135.4