Χειρόγραφα

Βενιαμίν Λεσβίου, Αριθμητική
Αριθμητική
1701
1800
Άγνωστος
22,3x15,5
φφ. 147
Δεν έχει εκδοθεί
Ρόδος. Ιδιωτική συλλογή Ευαγγελίας Βολονάκη.
ΜΙΕΤ Μικροφωτογραφήσεις χειρογράφων και αρχείων. Τόμος Β', 1978-1980.
10.
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
Άγνωστο