Χειρόγραφα

Βενιαμίν Λεσβίου, Αριθμητική
Αριθμητική
1801
1900
Άγνωστος
29,5x20,7
φφ. 25
Δεν έχει εκδοθεί
Ρόδος. Ιδιωτική συλλογή Κωνσταντίνου Φαρμακίδη.
ΜΙΕΤ Μικροφωτογραφήσεις χειρογράφων και αρχείων. Τόμος Β', 1978-1980.
10.
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
Άγνωστο