Χειρόγραφα

Βενιαμίν Λεσβίου, Στοιχεία Αριθμητικής
Αριθμητική
1801
1900
Άγνωστος
14,7x10,6
σ. ιστ' + 408
Δεν έχει εκδοθεί
Α' Λύκειον Μυτιλήνης.
Αθανασίου Τσερνόγλου, Συμπληρωματικός κατάλογος χειρογράφων της παλαιάς Γυμνασιακής βιβλιοθήκης Μυτιλήνης νυν του Α' Λυκείου Μυτιλήνης.
44
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1135.6