Χειρόγραφα

Βενιαμίν Λεσβίου, Άλγεβρα
Άλγεβρα
1801
1900
Άγνωστος
16,8x11,3
φ 156
Δεν έχει εκδοθεί
Α' Λύκειον Μυτιλήνης.
Αθανασίου Τσερνόγλου, Συμπληρωματικός κατάλογος χειρογράφων της παλαιάς Γυμνασιακής βιβλιοθήκης Μυτιλήνης νυν του Α' Λυκείου Μυτιλήνης.
40
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1135.6