Χειρόγραφα

Βενιαμίν Λεσβίου, Αριθμητική και Γεωμετρίας Ευκλείδου Στοιχεία.
Αριθμητική-Γεωμετρία
1801
1830
Άγνωστος
23,5x17,5
φ 97
Δεν έχει εκδοθεί
Α' Λύκειον Μυτιλήνης.
Αθανασίου Τσερνόγλου, Συμπληρωματικός κατάλογος χειρογράφων της παλαιάς Γυμνασιακής βιβλιοθήκης Μυτιλήνης νυν του Α' Λυκείου Μυτιλήνης.
15
Αρχές 19ου αι.
Ευκλείδης, Στοιχεία
ΒΒ 1135.6