Χειρόγραφα

Βενιαμίν Λεσβίου, Στοιχεία Μεταφυσικής και Στοιχεία Ηθικής.
Ηθική-Μεταφυσική
1801
1830
Άγνωστος
23x17
φ 171
Δεν έχει εκδοθεί
Α' Λύκειον Μυτιλήνης.
Αθανασίου Τσερνόγλου, Συμπληρωματικός κατάλογος χειρογράφων της παλαιάς Γυμνασιακής βιβλιοθήκης Μυτιλήνης νυν του Α' Λυκείου Μυτιλήνης.
13
Αρχές 19ου αι.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1135.6