Χειρόγραφα

α) Βενιαμίν Λεσβίου, περί αορίστων προβλημάτων του α' Βαθμού. β) Αδήλου, περί κεφαλαιώσεως των αλγεβρικών σειρών…
Άλγεβρα
1801
1900
Άγνωστος
24x17
φ 107
Δεν έχει εκδοθεί
Α' Λύκειον Μυτιλήνης.
Αθανασίου Τσερνόγλου, Συμπληρωματικός κατάλογος χειρογράφων της παλαιάς Γυμνασιακής βιβλιοθήκης Μυτιλήνης νυν του Α' Λυκείου Μυτιλήνης.
11.α
Πίνακες 4.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1135.6