Χειρόγραφα

Φυσικής απάνθισμα
Φυσική
0
0
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Χειρόγραφα Ιδιωτικής συλλογής
Φαίδωνος Κ. Μπουμπουλίδου, Παλαιογραφικαί έρευναι εν Κωνσταντινουπόλει, Αθήναι 1964
Άγνωστο
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1069. 2