ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ορθοί κύκλοι σφαίρας

όσοι κύκλοι σχηματίζουν ορθή γωνία με τον Ισημερινό. Είναι οι δύο Κόλουροι, ο Μεσημβρινός και Ορθός Ορίζων.

16