ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

οπτικός άξων

η οπτική ακτίνα που πάντοτε διέρχεται δια μέσου της κόρης και των κέντρων όλων των χυμών του οφθαλμού, με την οποία η όραση καθίσταται ευκρινέστερη και τελειότερη.

369