ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

οπτική πυραμίς ή οπτικός κώνος

το υπό των αρχικών ακτίνων περιεχόμενο σχήμα. Επειδή οι αρχικές ακτίνες διέρχονται όλες δια του κέντρου του οφθαλμού, συγκλίνουν εκεί και στη συνέχεια διαχωρίζονται, σχηματίζοντας διπλό κώνο ή οπτική πυραμίδα.

369