ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

όγκος

όλη η έκταση του σώματος. Γι’ αυτό τα έχοντα ίσα τα μεγέθη ή τις εκτάσεις των περιεχουσών επιφανειών σώματα έχουν και ίσους όγκους τους.

286