ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

νους

έξις της διανοίας, με την οποία η διάνοια γνωρίζει τις πρώτες αρχές και τα αξιώματα, νοώντας την αλήθεια που εκείνα περιέχουν, όπως ότι κάθε όλον είναι μεγαλύτερο από το κάθε μέρος, από το οποίο συντίθεται. Η πρόταση αυτή λέγεται αρχή και αξίωμα, διότι είναι τόσο φανερή που φτάνει να την ακούσουν όλοι για να ομολογήσουν την αλήθεια της. Ο ίδιος χαρακτηρισμός ισχύει και για την πρόταση: είναι αδύνατον να υπάρχει ένα πράγμα και να μην υπάρχει. Το φως εκείνο που μας έδωσε η φύση για να καταλαβαίνουμε ευθύς την αλήθεια στα πράγματα που είναι φανερά, λέγεται νους και πρώτη της διανοίας αρετή.

13