ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Μπελιγράτη

ονομάζεται και Λευκόπολις. Είναι πρωτεύουσα της Σερβίας, επαρχίας της Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Διάσημη και οχυρή πόλη κτισμένη στη συμβολή των ποταμών Σάου (Σάβου) και Δούναβη. Αποτελεί εμπορικό δια-κομιστικό κέντρο μεταξύ Τουρκίας - Αυστρίας. (σημ.: Beograd, Βελιγράδι.)

344